Gerodorm

Fájl:Cinolazepam3d.png

A cinolazepam bubor-váza, bogyómodellje (Ccroberts)

A Gerodorm előtagjában a γέρων gerón görögül ‘öreg‘ szó rejtőzik a cég neve mögött.

E gyógyszernév alapja a Geron – Gerot szójáték, amelyben a Gerot cégnév pajzánul rejti az idősödők ill öregek „gerón” és az ’aludni’ jelentésű latin dormire szót, mely a magyarban is fölbukkan a népi latinkodásban „durmolni” alakban.

Cinolazepam.svg

A cinolazepam szerkezeti képlete (eredeti terméknevén Gerodorm) — benzodiazepin-származék.

Művelődéstörténeti kitekintésként megemlítendő még:

Ugyanez a gerón / γέρων szó az alapja a geruszia (γερουσία), a gerontia (γεροντία Xenophónnál Szpártában) és a geróia (γερωΐα Arisztophánésznál Szpártában) kifejezéseknek is, amely az Öregek Tanácsa a dór Krétán meg Szpartában is, amely 60 év fölötti férfiakból állott (holtiglan)… A legismertebb geruszia helyes és szabatos kiejtése (rövid „u”-val) a hellén eredetin alapul … A történetíró és élatrajzíró Plutarkhosz (Μέστριος Πλούταρχος) szerint Lükurgosz, szpartái jogalkotó első jelentős alkotmányos újítása volt e testület rendezése híres Megálé Rhétrájában (Μεγάλη Ῥήτρα).

A régi patriarkhális királyság idejében a királlyal együtt a szokásjog képvisel-őrei. Ezeknek a testülete a geruszia, mint testület az arisztokratikus köztársaságokban főhatalom volt. Szpártában a lükurgoszi törvényhozás rendezte e tanácsot, amely 28, legalább 60 éves, feddhetetlen életű polgárból s az elnöklő két királyból állott. A tanács korlátozta a király s a népgyűlés esetleges túlkapásait; az arisztokraták érdekeit képviselte. Választásuk, amely életfogytig szólt, úgy történt, hogy a választandók elhaladtak a nép között és az került a tanácsba, akinek nevét a tömeg a legélénkebb tetszéssel hangoztatta. Működésük bírói a főbenjáró dolgokban, amelyek becsületvesztéssel vagy halállal jártak s politikai, mert ők döntöttek béke és háború ügyében, és ők vitatták meg a népgyűlés elé terjesztendő javaslatokat. Felelősségre vonhatók nem voltak s a népgyűlésen is, ahol különben csak szavazás volt, szólásjoggal bírtak. Hatalmuk és jelentőségük az ephoroszok intézményének fejlődése után nagyon alászállt.

A Magyar Országgyűlés Fölsőháza is hasonló „Vének Tanácsa” szerepet töltött be hajdan. Érdemes megfontolni, hogy ilyet kellene kapjon (újra) és betöltsön napjainkban is… Pl. 60(-65) év fölötti, vagy épp nyugalmazott (nyugdíjas) nagy szellemi vezetők, szaktekintélyek… méltó szerepkörben szolgál(hat)nák az ország javát…

Ossza meg:

Leave a Reply