Oltakozás meg fertekezés…

Oltakozás meg fertekezés…

Erről meg biz értekezés

(magyarosan szabad versben)

Kozás-kezés – járvány(k)ozó gyakorintás…

Jól érthető, szép magyar szavunk a védőoltás, amely a védő oltás… De ugyan mitől is véd ma egy védőoltás? Mitől is véd, ha már nem is oltás, csak mind unottabb már-már foly-folytonos oltakozás!?

A 2021-es év egügyi slágere vitathatatlanul: A fertekezés ellen az oltakozás !!!

Már idén megkezdte a Kovid oltást Gyovai doktor ! (a képen)

Itt éppen egy hatalmas savanyú mutánsa látható a koronavírusnak. (BÚÉK!!!)

Semmilyen tudomány a sikerét nem igazolta, de a divatja vitathatatlan !!! A mammóni érdekek bontakozása meg nyomakozása nyomán pedig az oltakozás propagandakozása mindent maga alá gyötör…

Török betegem, Tuncs úr tudatta, hogy ők már az ötödiknél tartanak ! Öt török… (öt görög, öt cseh…) Hamarosan elérünk az ötvenötödikig is ! Sőt a 666.-ig is, ha Mammón úgy akarja…

Oltakozás… Már többször is hallottam, hogy többek azon berzenkednek ill. azon borzonkodnak-borzakoznak, hogy olyan szó nincs is, hogy oltakozás !? Hát már hogy ne volna-lenne oltakozás ?! Van. Hiszen létezik. Hiszen mondják. Ezt a szót használják !!! Oltakozás !!! De ez még éppen nem is a leggyöngébb a mai vírusos szóalkotások között. Hiszen…Ha van költekezés, akkor bizony van oltakozás is ! No persze a köz oltakozása a köz költekezésén zajlik. Hiszen az oltakozás egyben és kötelezően költekezés is ! (Ha a mammóni hatalom nem is éppen ugyanannak a pénzén költekezik, akinek a „javára” éppen oltakozik.)

Csak a Nap süt „ingyen”, de őszön-télen még az se süt, csak sütekezik …

Költekető oltakozás helyett ránk férne már inkább egy kis böjt(e)kezés, nem is csak a vérzsírjaink csökkentésére! A gyógyító szóböjtekezés a hivatásos megmondóknak is bizony bölcsekezésére vál(hat)na!
Az „oltakozás” azért is remek, új, találó szó, hiszen kifejezi a régi klasszikus (valóban működő) védő oltásokkal szemben ennek az újnak a fontoskodó jelentéktelenségét, hiszen ezt akárhányszor ad(ogat)va, oltogatva is, a busásan harácsoló gyártók ajánlata szerint is csak legföljebb fél évre ható védekezés. Ekként a folyamatos félekezés, nyomán jár a véghetetlen védekezés… De e képletben igen fontos a műveltető rettegetés és nyomán a hergeteges-fergeteges félekezés !

Az oltakozással rokon képzésű azazhogy rokon képzetű szavunk a váltakozás. Váltakozóan meggyőző erővel hirdetik, azazhogy hétágra hirdekezik ma is a folyton váltakozó üt(e)mekezésben és számban javallott oltakozásainkat. Vagyis – jelen javallatok szerint – nem „beoltatjuk” magunkat, hanem csak a viszonylagos védettségért – amely persze messze nem lesz 100%-os! De még a Markoli 99%-ától is elmarad(a)kozva – egy életen át „oltakoz(hat)unk” ! Hiszen az oltakozottak is fertekezhetnek. Azaz meg-megfertőződnek, sőt illőbben talán oltakozás után is fertőzködnek, fertőzköznek, vagy ízlés szerint akár éppen ferteköznek. Mivelhogy ez a – közegészségügyi bakik koronájaként elhíresült – Wúhán-vírus elleni védőoltakozás még legföljebb is csak gyerekcipőben járakozik, de abban is inkább csak botlakozik… jász-kunul meg bödörkézik-bödörközik

Sebaj ! A majmakozásban majd végtére is „Győzve győz a győzhetetlen győzedelmes majomész !” – ahogyan azt Weöres Sándor is megírta már a Majomország-ában.

Ahogyan azt ma minden tudományos elme tudja (már régen nem csak tudakozza): A védekezésnek legföljebb csak hiú ábrándja ez oltakozás…

Ennek ellenére mára már egyre kevésbé szabad a választás, mert a természetes védettséget is (tudomány)tagadó köz-költekezés egyre többeket kötelez azazhogy köt(e)lekez a világ eddigi legkevésbé hatékony azaz a legvédekezhetlenebb védőoltására, de a többség egyelőre még szabadon oltakozhat, sőt, ha tetszik, akár fertekezhet is!

Akad olyan is, aki meg kű’fődre jár már nem csak ótakozni, de még bizony gyógyít(a)kozni is… A -kezések meg -kozások sűrű sorában akad persze más szokatlan szócsobbanat is: akadnak betegek, akik rajongással, büszkélkednek halm(ak)ozott műtéteikkel… Ezek a betegek meg műtekezni, azaz hogy rendszeresen „műtét(ek)re járni”, gyakronta „(meg)műtődni” szeretnek… ha épp nem is nagyon szeretkeznek… Már amikor az oltakozások meg vírus-váró felelősség-hárít(a)kozások éppen (meg)engedik ezt nekik… No de milyen is a mai mammón világ ? A műtekezés ma csak ótakozással megengedett !!! Az ótakozatlan beteg ma már nem is műtekezhet

A propaganda mocskos csatatereiről meg a „modern” zsurnalizmus színvonaltalan trutymakozó ingoványaiból is jó lenne már végre kitérekezni … nem pusztán szabadkozni, de valóban ki is szabadulni végre a (közérthető) tudomány tisztásaira kitelepülni !!! Kimosakozni. Sőt: Tudomány(a)kozni ! Tudományos alapokon értekezni ! Legalább olykor legalább kis alkalmi piknikekre…

Írásom talán kissé fárasztó, azazhogy váltakozón fár(asz)takozó, de e minőségében föl nem érhet a minden gondolkozó lelkére gólemi démonként ülekező oltakozáshoz.

Végezetül hadd állítsak itt talmi emléket a (jász-kun) népi szókincs, azazhogy névkincs nevében a korábbi – valóban hatékony – gyógy-ótakozásokban jele(s)kező Ótós Anciká́nak, akit éppen a bölcsek 19-ese, – Mammón ragálya – a kovid ragad(a)kozott el tőlünk Törtelről, a negyedszülött nagy-kun vezér hagya(t)kozatából.
A betegellátásban őszült nővérkémet pedig Törtelről – aki még a „főmajom”-tól se tart(akoz)ott – épp a dagakozó (onkotrop) oltakozás gyilakozta el

Rájuk emlékezve…

2021 Álom havában

Dr. Törte(l)kező

Utó-öltekezés:

A nyelvi fogyatékosoknak pedig – mivel (ma is) „keresztény országban élünk” – tiszta szívvel ajánlom (nyelvében is) „botrányosan bátor” erdélyi magyar püspökünk, Makkai Sándor műveit.
Az Ő olvasása bizony egy nyelvi újjászületés !!!

Megjelenik a MONy-ban…

MAGYAR ORVOSI NYELV
https://old.orvosinyelv.hu

„Nincs magyar orvostudomány magyar orvosi nyelv nélkül.” 

Ossza meg:

Leave a Reply