Épion – Ép(ion)iatria avagy a fájdoldászat

Régen nem divat már a klasszikus görög regék ismerete. A világ már ritkán találkozik a kiemelkedő (általános) műveltséggel rendelkező orvossal, régmúlt idők legendájával. Mégis… Még csak „konzervatív”-nak sem érzem magam, amikor azt állítom: A széleskörű műveltség a biztos ismertető jegye a ma Jó Orvosának is ! A váratlan élethelyzetek és a beteggel való megértési (kommunikációs) nehézségek áthidalásában is segít a műveltség.

Az internáci angol „kultúrkörben” ma már a Hippokratészi eskü emlegetése is csak avítt modorosság. Szinte röhej tárgya. Mélyre ásta magát a Nyugat ! Nagyon mélyre az İstentagadás és az Emberi Értéktagadás minden mezején.

Klasszikus hellén eleinkkel példálózni pedig mindenkoron jó rutin ! Nem csak az „Orvoslás Atyja” Hippokratész, de az Ő İstene is mindenkoron emlegetésre méltó ! Aszklépiosz görög betűzettel Ἀσκληπιός mindannyiunknak példát adhat. Akkor is, ha más İstenhez, Zóroasztárhoz, Buddához, Jézushoz vagy Mánihoz kötjük is (inkább) magunkat.

Aszklépiosz (Ἀσκληπιός) orvosisten felesége Épioné : a fájdoltászat, avagy a fájdalom-csillapításának İstennője. Épionek Aszklépiosztól született gyermekei, a gyógyító kisİstennők : Hügieia (Ὑγιεία), Aiglé (Αἴγλη), Akeszó (Ἀκεσώ), Iaszó (Ἰασώ) vagy Iészó (Ἰησώ) és Panakeia (Πανάκεια).

Hügieia (Ὑγιεία) vagy Hügeia (Ὑγεία) – a Tisztaság (mint egészség) İstennője.

Aiglé (Αἴγλη) – a Teljes Egészség, a Ragyogó Üdeség, szó szerinti jelentésben ‘ragyogás’, ‘csillogó fényesség’ İstennője.

Akeszó (Ἀκεσώ) – a Gyógyulás İstennője.

Iaszó (Ἰασώ) vagy Iészó ( Ἰησώ) – a (betegségből való) Fölépülés İstennője.

Panakeia (Πανάκεια) – İstennő a mindent gyógyító orvosság(ok) Úrnője.

De vissza a Gyógy-İstennők szülőanyjához: neve vélhetően az épiosz / épiá / épion (ἤπῐος / ἠπῐ́ᾱ / ἤπῐον) ’csillapítás’, ’enyhítés’, ill. ’enyhülés’ szóból ered, és Épioné vélhetően a lábadozáshoz szükséges gondozás, avagy a fájdalom enyhülésének megszemélyesítése volt. Az szó ős gyökében összefügg az óind (szanszkrit) ápja आप्य szóval is, amelynek ’gyengéd’, ’kedves’ jelentése a hellén ó-szóéval is eggyezik. Épioné neve végső soron talán még az angol „pain” szóalakkal is összefügg, mint annak ős-gyöke…

Fönnmaradt kőfeliratokból tudjuk, hogy Épioné Ἠπιόνη ünnepelt İstennő vala nem csak Kószon,  Hippokratész szigetén, de az ión(iai) Pergamonban meg Epidauroszban és Attikában, Athénban is.

Ógörög hálaajándék i.e. 400 tájáról – A domborművön Aszklépiosz ül omphaloszon azaz a Köldök kövén
egy gyógyításra váró férfi valamint a neje, Épioné a Fájdalomcsillapítás İstennője között.
A remek dombormű – rajta az İstenek – arcait minden valószínűség szerint muzulmán vandállatok rongálhatták…
hiszen a többi apró részlet föltűnően mind ép… (a ruharedőktől a lábujjakig)
(Új Akropolisz Múzeum, Athén)

A fájdalomcsillapítás tudománya kezdi új szakterületté kinőni magát … illendő neve lehet klasszikus alapokon Épionia, Ép(ion)iatria, vagy épp Épi(on)ologia : a fájdalom-csillapítás İstennője, Épio – óhellén iratban Ἠπιόνη – neve nyomán a fájdalom-csillapítás tudománya.

Ha éppen nem a tisztes magyar fájdoltászat, avagy a fájdalomcsillapítás szót használnánk, hát ajánlott Épioné nevéből az Ép(ion)iatria !

Ossza meg:

Leave a Reply