Aciklovir – a sömör örük-lánc-szakasztója

Az akükloguanoszin vagy aküklovir angolkodón írva acycloguanosine, acyclovir egy örük-lánc-álelem. Az örükítő anyagot fölépítő guanoszint helyettesíti egy helytelen építő elemmel, így annak szakadékonyságát okozza…

Az akükloguanoszin vagy aküklovir gombóc modellje

Az aküklovir vagy pongyolatinkodón csak aciklovir gyógyszertanilag nem hatékony (farmakológiailag inaktív) anyag, mely csak a sömörrel – Herpes simplex vírussal (HSV) vagy a Varicella zoster vírussal (VZV) – fertőzött sejtekbe történő behatolás után válik gyógyszerré azaz vírusölővé (virosztatikummá).

Az akükloguanoszin vagy aküklovir pálcibogyó modellje

Az aciklovir aktiválódását az emberi szervezetben a HSV-timidinkináz vagy VZV-timidinkináz katalizálja, ami egy, a vírusreplikációhoz nélkülözhetetlen enzüm. Vagyis a vírus a saját virosztatikumát szintetizálja. Ennek során a következő lépések játszódnak le: Az aciklovir szisztémás alkalmazás után feldúsulva jut be a herpesszel fertőzött sejtekbe. Az ezekben a sejtekben jelenlévő vírus-timidinkinázok az aciklovirt aciclovir-monofoszfáttá foszforilálják. A sejt-enzümek átalakítják az aciklovir-monofoszfátot a tulajdonképpeni virosztatikummá, az aciklovir-trifoszfáttá. Az aciklovir-trifoszfátnak 10-30-szor erősebb a kötődése a vírus-polümerázhoz mint a celluláris DNS-polümerázhoz, s ezzel szelektíven gátolja a virális enzümek aktivitását. A vírus DNS-polümeráza guanoszin gyanánt beépíti az aciklovirt a vírus DNS-ébe. Ennek következménye a láncszakadás a DNS örükfonalában. Ez a vírusgyártás erőteljes csökkenéséhöz vezet.

A guanoszin pálcibogyómodellje

A hasonló szerkezet megtéveszti a sömör vírusait és a hamis építőkövekkel azok tönkre építik magukat…

A sömörök (herpesz, bárányhimlő meg övsömör) valamint a cytomegalovirus és az Epstein–Barr virus kezelésében sikeres fegyver a guanoszint utánzó akükloguanoszin avagy az aküklovir.

Ossza meg: