Családorvos-hiány

A családorvos-hiány országszerte mélyül és súlyosbodik…
Ez Európai jelenség, de a rosszabbul megfizetett országokból a jobb fizetések felé áramlik az orvos-állomány… Magyarországon az éppen bő 30 esztendőt késett bérrendezés valmit javít a helyzeten, de a magyar orvosfizetés még mindig töredéke a nyugati országokénak…

A jelenlegi magar orvostársadalom 15 %-a családorvosként dolgozik.

A magyar orvostanhallgatók mindössze 5 %-a készül családorvosnak…
és 5 %-uknál nem több készül vidéken elhelyezkedni…

Ajánlom Dr. Mohos Anrás összefoglalóját :

Ossza meg: